thumb

Adil

Siyasi görüşü, dini, dili, ırkı, cinsiyeti, sosyo-ekonomik durumu fark etmeksizin herkesin şehrin sunduğu olanaklardan eşit olarak faydalandığı

Şeffaf

Yöneticilerin halka hesap verebildiği, halkın hizmetler, projeler, kaynakların kullanımı gibi konularda gerçek ve açık bilgiye ulaşabildiği

Katılımcı

Şehrin gerçek sahiplerinin yani halkımızın şehrin yönetimiyle ilgili söz sahibi olabildiği, STK’ların, akademisyenlerin, kamu ve özel kuruluşların, vatandaşların katılımıyla, ortak aklın ışığında kararlar alındığı

Liyakata Dayalı

Kayırmacılığın ve ayrımcılığın olmadığı, herkesin bilgi birikimi ve yeterliliği üzerinden değerlendirildiği, her işin hak edene verildiği